IT Outsorcing

IT stojí na jednom člověku
Snížení investic a režijních nákladů do IT
Zvýšení funkčnosti IT/IS
Pružnější reakce na požadavky
Snížení rizika úniku interních informací

Průběh Outsorcingu 

 analyza  navrh  migrace  vyhodnoceni
Důkladná analýza vašich potřeb
 
 Návrh nového řešení
 
 Přechod na nový systém 
 
 Vyhodnocení a návrh zlepšení