IT bezpečnost

 

Jak zajistíme bezpečnost IT 

 
 eliminace  detekce  monitoring

Zajištění
přístupu k citlivým komponentám IS
pouze oprávněným osobám 

 Kontrola napadnutelnosti
kontrola dodržování předpisů,
skenování zranitelnosti, penetrační testy

Monitorování
automatický monitorování a vyhodnocování 
informací o událostech